شرکت های Lactoprot Deutschland Gmb و Sacco-Clerici در نمایشگاه ۲۰۱۷ FIE فرانکفورت آلمان در تاریخ 7 تا 10 آذر ماه جدیدترین محصولات خود را عرضه کردند.

شرکت های Lactoprot Deutschland Gmb و Sacco-Clerici در نمایشگاه ۲۰۱۷ Gulfood دبی در تاریخ ۹ تا ۱۱ آبان ماه جدیدترین محصولات خود را عرضه کردند.